Arbitration Rules

The Working group developed the Institutional rules and Regulations on the permanently arbitration institution of the Arbitration Association.

 

Coordinators:

1.Alexandre Khrapoutski

2.Noah Rubins.

3.Alevtina Kamelkova

4.Roman Zykov

 

Group member:

1.Renat Herrmann

2.Yuri Vorobyov

3.Dmitry Samigullin

4.Anastasia Pavlyuchenkova

5.Nurbek Sabirov

6.Alexander Ermolenko

7.Sergey Dilevka

8. Peter Pettibon

9.Agis Georgiades

10.Olga Boltenko

11.Pavel Petkevich

12.Denis Gerasimov

13.Anna Grishchenkova

14.Andrew Loboda

15.Anna Kozmenko

16.Sergey Morozov

17.Natalya Bogdanova

18.Michael Samoilov

19.Dr. Christopher Boog

20.Alexey Yadykin

21.Elina Akhmetzyanova

22.Olena Perepelynska