Commentary to the Laws on Arbitration

Coordinators:

 

1. Vladimir Khvalei

2. Anna Grishchenkova

 

Group member:

 

1. Murat Akuyev

2. Marina Akchurina

3. Tatiana Andreeva

4. Pavel Astakhov

5. Elina Akhmetzyanova

6. Alexander Bezborodov

7. Nikita Beilin

8. Natalya Bogdanova

9. Paul Bulatov

10. Valeria Volgina

11. Anna Vorotyntseva

12. Fyodor Vyacheslav

13. Andrey Gorlenko

14. Andrew Gribanov

15. Stepan Guzey

16. Victor Dumler

17. Alexander Ermolenko

18. Andrew Zelenin

19. Marina Zenkova

20. Roman Zykov

21. Andrew Kopytin

22. Maxim Kulkov

23. Fayaz Kurbangaliyev

24. Sergey Lysov

25. Elena Malevich

26. Sergey Morozov

27. Ilya Nikiforov

28. Andrew Panov

29. Julia Popelyshev

30. Maxim Pyrkov

31. Evgeny Raschevsky

32. Anastasia Rozeeva

 

33. Valeria Romanova

34. Julia Solomakhina

35. Irina Suspitsyn

36. Tatiana Tereshchenko

37. Oleg Todua

38. Sergey Treshchev

39. Alexander Shmarko

40. Darya Scheglova

41. Sergey Yurlov

42. Maxim Yuzhakov

43. Alexey Yadykin